top of page
 • Zdjęcie autoraTokarTech

Formalności urzędowe po zakupie nieruchomości

Zakup mieszkania to ważne wydarzenie w życiu, które wiąże się nie tylko z emocjami, ale także z szeregiem formalności, które trzeba załatwić. Po sfinalizowaniu transakcji i podpisaniu aktu notarialnego, nabywca musi dokonać kilku istotnych kroków w urzędzie miasta. W tym artykule omówimy, jakie formalności należy załatwić po zakupie mieszkania.1. Zgłoszenie nabycia nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków


Pierwszym krokiem po zakupie mieszkania jest zgłoszenie tego faktu do ewidencji gruntów i budynków, czyli do wydziału geodezji i kartografii w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.


Wymagane dokumenty:


 • Wniosek o wpis do ewidencji gruntów i budynków.

 • Kopia aktu notarialnego potwierdzającego zakup nieruchomości.


2. Zgłoszenie zmiany właściciela w księgach wieczystych


Następnie należy zgłosić zmianę właściciela w księgach wieczystych. Można to zrobić w sądzie rejonowym właściwym dla lokalizacji nieruchomości. Notariusz, który sporządzał akt notarialny, zazwyczaj sam przesyła wniosek do sądu, ale warto to potwierdzić.


Wymagane dokumenty:


 • Wniosek o wpis do księgi wieczystej (przygotowany przez notariusza).

 • Kopia aktu notarialnego.


3. Zgłoszenie do urzędu skarbowego


Kolejnym krokiem jest zgłoszenie nabycia nieruchomości do urzędu skarbowego. Jest to konieczne w celu uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości nieruchomości. Notariusz zazwyczaj pobiera podatek i przesyła go do urzędu skarbowego w dniu podpisania aktu notarialnego, ale warto to potwierdzić.


Wymagane dokumenty:

 • Kopia aktu notarialnego.
4. Zgłoszenie zmiany miejsca zameldowania


Jeśli zamierzamy zamieszkać w nowo zakupionym mieszkaniu, należy zgłosić zmianę miejsca zameldowania. Można to zrobić w wydziale spraw obywatelskich w urzędzie miasta lub gminy.


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zameldowanie.

 • Dowód osobisty.

 • Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. akt notarialny).


5. Aktualizacja danych w urzędzie miasta dotyczących opłat lokalnych


Po zakupie mieszkania, nowy właściciel musi zgłosić się do urzędu miasta w celu aktualizacji danych dotyczących opłat lokalnych, takich jak podatek od nieruchomości i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o aktualizację danych dotyczących opłat lokalnych.

 • Kopia aktu notarialnego.6. Zgłoszenie zmiany właściciela do administracji osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej


Kolejnym krokiem jest poinformowanie administracji osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej o zmianie właściciela mieszkania. Jest to ważne, aby zapewnić aktualność danych kontaktowych oraz odpowiedzialność za opłaty czynszowe i inne opłaty związane z użytkowaniem mieszkania.


Wymagane dokumenty:

 • Kopia aktu notarialnego.

 • Wniosek o aktualizację danych właściciela.


7. Podpisanie nowych umów na media


Ostatnim krokiem jest podpisanie nowych umów na dostarczanie mediów, takich jak prąd, gaz, woda, internet i telewizja kablowa. Należy skontaktować się z dostawcami tych usług i przedstawić dokumenty potwierdzające zmianę właściciela mieszkania.


Wymagane dokumenty:

 • Kopia aktu notarialnego.

 • Dowód osobisty.


Podsumowanie


Zakup mieszkania wiąże się z wieloma formalnościami, które trzeba załatwić w urzędzie miasta i innych instytucjach. Dokonanie zgłoszeń do ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych, urzędu skarbowego, oraz zmiana miejsca zameldowania to tylko niektóre z kroków, które muszą zostać podjęte po zakupie nieruchomości. Ważne jest również poinformowanie administracji osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej oraz podpisanie nowych umów na media. Dzięki dokładnemu załatwieniu wszystkich formalności, nowy właściciel może cieszyć się spokojnym i bezproblemowym użytkowaniem nowego mieszkania.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page