top of page
  • Zdjęcie autoraTokarTech

Jakie są obowiązki dewelopera względem kupującego?

Zaktualizowano: 24 cze

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, dlatego tak istotne jest, aby kupujący był świadomy swoich praw oraz obowiązków dewelopera. W Polsce prawo szczegółowo reguluje te kwestie, a deweloper ma określone zobowiązania względem kupującego, które mają na celu ochronę interesów nabywcy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd obowiązków dewelopera w Polsce.1. Informacja przedwstępna


Deweloper jest zobowiązany do udzielenia potencjalnemu kupującemu pełnej i rzetelnej informacji na temat inwestycji. Obejmuje to:


  • Prospekt informacyjny: Deweloper musi dostarczyć prospekt informacyjny zawierający szczegóły dotyczące projektu budowlanego, harmonogramu prac, warunków płatności oraz informacje o swojej sytuacji finansowej.

  • Dokumentacja projektowa: Dostęp do pełnej dokumentacji technicznej i projektowej budynku, w tym plany architektoniczne, decyzje administracyjne oraz pozwolenia na budowę.


2. Umowa deweloperska


Umowa deweloperska jest podstawowym dokumentem regulującym relację między deweloperem a kupującym. Musi ona zawierać:


  • Szczegółowy opis mieszkania: Powierzchnia użytkowa, układ pomieszczeń, standard wykończenia oraz przynależności (np. balkon, piwnica, miejsce parkingowe).

  • Terminy realizacji: Konkretne daty zakończenia prac budowlanych, odbioru technicznego oraz przekazania lokalu.

  • Warunki płatności: Harmonogram wpłat, w tym kwoty i terminy poszczególnych transz.


3. Rękojmia i gwarancja


Deweloper ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania mieszkania oraz wszelkie wady, które mogą się ujawnić po odbiorze:


  • Rękojmia: Przysługuje na okres 5 lat od momentu odbioru mieszkania. W ramach rękojmi deweloper jest zobowiązany do usunięcia wad, które ujawnią się w tym czasie.

  • Gwarancja: Deweloper może również udzielić gwarancji na wykonane prace, której warunki i okres trwania mogą być różne, ale nie mogą być mniej korzystne niż rękojmia.
Odbiór techniczny to kluczowy moment, w którym kupujący ma prawo dokładnie sprawdzić stan techniczny mieszkania:


  • Protokół odbioru: Sporządza się protokół odbioru, w którym kupujący może zgłosić wszelkie zauważone wady i usterki. Deweloper jest zobowiązany do ich usunięcia w ustalonym terminie.

  • Dokumentacja odbiorowa: Kupujący powinien otrzymać kompletną dokumentację techniczną, instrukcje użytkowania oraz wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty.


5. Ubezpieczenie


Deweloper jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody mogące wyniknąć z wadliwej realizacji inwestycji.


6. Księga wieczysta


Deweloper powinien zadbać o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o jej właściwe wpisy, w tym przeniesienie własności na kupującego po zakończeniu transakcji.7. Zgłaszanie zmian


Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym, które mogą wpływać na układ, funkcjonalność lub standard wykończenia mieszkania, muszą być zgłoszone kupującemu i wymagają jego akceptacji.


Podsumowanie


Deweloper w Polsce ma szereg obowiązków mających na celu ochronę interesów kupującego. Od rzetelnego informowania o inwestycji, przez precyzyjnie skonstruowaną umowę deweloperską, aż po odpowiedzialność za jakość wykonania mieszkania. Kupujący powinien być świadomy swoich praw i dokładnie sprawdzić wszystkie aspekty związane z zakupem, aby uniknąć problemów i rozczarowań. Dzięki szczegółowym regulacjom prawnym oraz odpowiedzialności dewelopera, zakup mieszkania w Polsce staje się bardziej przejrzysty i bezpieczny.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page