top of page

Inspektor nadzoru

Dlaczego warto skorzystać z usług inspektora nadzoru?

Każdemu inwestorowi zależy, żeby zlecone przez niego prace wykonane zostały zgodnie z planami, przepisami i przede wszystkim – na czas. Aby tego dopilnować, warto zainwestować w usługi inspektora nadzoru. Dba on o interesy inwestora, więc pozycja ta rożni się od osoby sprawującej nadzór budowlany. Kwalifikacje i wiedza posiadane przez inżyniera budownictwa pomagają podczas wykonywania usług inspektora nadzoru. Dzięki nim weryfikacja prac przeprowadzana przez takiego specjalistę będzie dogłębna i rzetelna.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego zna wszystkie obowiązujące przepisy. Posiada także wiedzę na temat zarządzania budową oraz ma kwalifikacje inżyniera. Sprawdza prace na każdym etapie projektu. Dzięki temu może szybko wykryć nieprawidłowości. Dodatkowo może mieć on wgląd w całą dokumentację, także tą dotyczącą zarządzania finansami. Usługi takiego inżyniera pomogą skontrolować, czy wszystkie fundusze są wydawane we właściwy sposób.

Pomoc inspektora nadzoru podczas inwestycji

Niektóre projekty nie są realizowane we właściwy sposób. Można spotkać się z nieodpowiednie zarządzanie ekipą. Czasami zdarzają się zgrzyty w kontakcie z kierownikiem budowy. Pojawia się chaos, który trudno samemu opanować. Z pomocą przychodzą wtedy usługi inspektora nadzoru, który, jako profesjonalny inżynier budowlany, wyjaśni wszystkie nieporozumienia.

Polecamy usługi inspektora nadzoru inwestycyjnego nawet w przypadku indywidualnych projektów budowlanych, gdy nie są one wymagane przez prawo. Pomoże on zadbać o Państwa interesy i jako inżynier z odpowiednią wiedzą zapewni odpowiednie zarządzanie wykowywanymi projektami.

Zaufaj firmie z doświadczeniem

Mamy wieloletnie doświadczenie w branży. Jesteśmy inżynierami budownictwa z powołania. Mamy w ofercie różnego rodzaju usługi związane z branżą. Znamy wszystkie obowiązujące przepisy i normy, w tym te dotyczące prawidłowego zarządzania budową. Zbieraliśmy doświadczenie podczas prac różnego typu, także jako kierownicy budowy. Dało nam to praktyczny know-how w dziedzinie, jaką jest zarządzanie projektami budowlanymi. Dzięki temu możemy pochwalić się teraz byciem rzetelnymi inżynierami i inspektorami nadzoru. Za sprawą naszych usług będą mieli Państwo pewność, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z projektami budowlanymi. O wszystkich postępach w zarządzaniu inwestycją będą Państwo informowani na bieżąco.

Do każdego Klienta i zarządzania jego inwestycją budowlaną podchodzimy indywidualnie, przygotowując odpowiednią strategię działania.

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe, profesjonalne usługi inżyniera i poradnictwo na każdym etapie prac. Zapraszamy do kontaktu. Zaufaj usługom inżynierów z doświadczeniem!

Inspektor nadzoru_usługi.webp

Kiedy konieczne jest powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego?

 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest bezwzględnie wymagane w przypadkach, gdy obowiązek ten został nałożony na inwestora przez organ wydający pozwolenie na budowę, zgodnie z Prawem budowlanym​​.

 

W jakim celu powołuje się inspektora nadzoru inwestorskiego?

 

Inspektor ten pełni funkcję kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz pozwoleniem na budowę, a także nadzoruje jakość i poprawność wykonywanych robót. Inwestorzy, budujący dom jednorodzinny, coraz częściej decydują się na powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego, rozumiejąc, że może on pomóc w uniknięciu błędów projektowych czy wykonawczych i często pozwolić zaoszczędzić znaczne kwoty.

 

Jakie są obowiązki inspektora nadzory inwestorskiego?

 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 PB,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

bottom of page