top of page

Odbiór mieszkań i domów

W jakim celu powinno się powierzyć odbiór mieszkania lub domu inżynierowi z doświadczeniem?

Odbiór mieszkania czy domu przez inżyniera z doświadczeniem jest istotny z kilku powodów:

 1. Fachowa wiedza: Inżynier posiada specjalistyczną wiedzę techniczną, która pozwala mu na identyfikację problemów, które mogą nie być oczywiste dla laika, takich jak kwestie konstrukcyjne, instalacje elektryczne czy hydrauliczne.

 2. Doświadczenie: Doświadczony inżynier widział już wiele różnych przypadków i jest w stanie szybko zauważyć potencjalne problemy lub niedociągnięcia, które mogą później sprawić kłopoty nowym właścicielom.

 3. Obiektywność: Inżynier działający jako niezależny ekspert może obiektywnie ocenić stan mieszkania lub domu, nie będąc stronniczy w stosunku do żadnej z zainteresowanych stron transakcji.

 4. Zabezpieczenie finansowe: Wykrycie wad na etapie odbioru może zapobiec dodatkowym kosztom napraw w przyszłości. Inżynier może również pomóc w negocjacjach dotyczących ceny zakupu, jeżeli zostaną wykryte jakieś istotne problemy.

 5. Dokumentacja: Inżynier może zapewnić szczegółową dokumentację stanu technicznego nieruchomości, co może być przydatne w przypadku późniejszych roszczeń lub reklamacji.

 6. Zgodność z przepisami: Inżynier zapewni, że wszystkie aspekty nieruchomości są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, co jest istotne dla bezpieczeństwa i legalności użytkowania.

Dlatego korzystanie z usług doświadczonego inżyniera jest inwestycją, która może zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i problemów w przyszłości!

Jakiego sprzętu używamy przy odbiorze?

Odbiór mieszkania lub domu od dewelopera wymaga skrupulatnej oceny różnych aspektów technicznych i wykończeniowych, co z kolei wymaga użycia odpowiedniego sprzętu. Oto lista podstawowego wyposażenia, które może być potrzebne inżynierowi lub inspektorowi podczas takiej inspekcji:

 • Dalmierz: Umożliwia dokładne zmierzenie odległości, powierzchni oraz objętości pomieszczeń, co jest kluczowe przy weryfikacji danych z projekt,

 • Poziomica : Potrzebna do sprawdzenia, czy ściany, podłogi i sufity mają zachowane piony i poziomy,

 • Kątownica: Sprawdzamy czy kąty przedstawione w dokumentacji są zachowane w gotowym obiekcie,

 • Wilgotnościomierz: Służy do sprawdzenia poziomu wilgotności w ścianach, co jest ważne zwłaszcza w nowo wybudowanych obiektach, gdzie nadmiar wilgoci może być problemem,

 • Lampa inspekcyjna z regulacją natężenia światła: Pomocna w wykrywaniu nierówności na ścianach i sufitach, a także w miejscach słabo oświetlonych,

 • Lampa UV: idealna do znalezienia oznak zawilgocenia i korozji biologicznej,

 • Endoskop lub kamera inspekcyjna: Pozwala na wgląd do trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie w ścianach, za instalacjami itp.,

 • Termometr z higrometrem: Do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach,

 • Multimetr: Do sprawdzania instalacji elektrycznej, w tym napięcia, ciągłości obwodów i izolacji,

 • Zestaw narzędzi ręcznych: W tym śrubokręty, młotek, klucze itp., które mogą być potrzebne do drobnych korekt lub dostępu do niektórych obszarów,

 • Aparat fotograficzny lub kamera: Do dokumentowania stanu mieszkania lub domu podczas odbioru,

 • Laser 360': Do sprawdzania pionowości i poziomości ścian i elementów wykończeniowych,

 • Lustro inspekcyjne: Umożliwia wizualną inspekcję miejsc trudno dostępnych, na przykład za grzejnikami,

 • Szczelinomierz: Do pomiaru szerokości szczelin i odstępów, na przykład przy oknach i drzwiach,

 • Tester gniazd elektrycznych: Do szybkiego sprawdzania, czy gniazda są prawidłowo podłączone i czy działają,

 • Taśma malarska: Może być używana do oznaczania miejsc z defektami,

 • Notatnik lub tablet: Do robienia notatek i sporządzania raportu z odbioru,

 • Dron - do wnikliwej inspekcji pokrycia dachowego i wyższych partii elewacji,

 • Kamera termowizyjna - do lokalizacji mostków cieplnych, nieszczelności i zawilgoceń i przegrzań.

Każde z tych narzędzi służy do precyzyjnego zbadania i dokumentacji stanu technicznego nieruchomości, co jest niezbędne do rzetelnego przekazania obiektu od dewelopera do właściciela.

Jak wygląda sam odbiór?

 

Odbiór mieszkania lub domu od dewelopera jest procesem, który można podzielić na kilka kluczowych etapów:


Przygotowanie do odbioru:
    •   przed wykonaniem odbioru technicznego wnikliwie zapoznajemy się z:
      - rysunkami z projektu - rzuty architektoniczne, sanitarne, elektryczne (wersje ostateczne - uwzględniające potencjalne zmiany lokatorskie),
      - standardem wykończenia - opis nieruchomości uwzględniający rodzaje użytych materiałów - może być prospekt informacyjny,

      - przekazaną dokumentacją fotograficzną.

Inspekcja wstępna:
    •   ocena ogólna: pierwszym krokiem jest ogólna ocena stanu mieszkania lub domu oraz jego zewnętrznych elementów takich jak dach, elewacja, taras czy balkon, ślusarka i stolarka.
   Na tym etapie sprawdzamy także elementy zagospodarowania terenu,
    •   pomiary: sprawdzamy, czy wymiary pomieszczeń oraz otworów drzwiowych i okiennych zgadzają się z projektem. Istotna jest także wysokość parapetów,
    •   sprawdzenie geometrii: sprawdzamy, czy podłogi, ściany i sufity są prawidłowo wykonane,
    •   sprawdzenie instalacji: sprawdzamy lokalizacje punktów oraz podejść instalacyjnych , jakość ich montażu (instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe i inne, jeśli dotyczy),
    •   sprawdzenie okien i drzwi: kontrola czy otwierają się i zamykają bez problemów, czy uszczelnienia są prawidłowe, a klamki i zamki działają bez zarzutu. Czy nie ma uszkodzeń mechanicznych oraz innych wad.

Szczegółowa inspekcja wewnętrzna:
     •  ściany i sufity: szukanie pęknięć, plam wilgoci i innych uszkodzeń oraz korozji biologicznej,
    •   podłogi: sprawdzenie, czy są równo ułożone, czy nie ma widocznych uszkodzeń, odkształceń czy różnicy w poziomach łącznie z pomiarem wilgotności dla posadzek cementowych,
    •   łazienka i kuchnia: sprawdzenie czy płytki są dobrze przyklejone, czy armatura działa, i czy nie ma przecieków,
    •   elektryka: przetestowanie wszystkich gniazdek, wyłączników oraz innych elementów instalacji elektrycznej łącznie z rozdzielnicą,
    •   grzejniki i ogrzewanie: sprawdzenie lokalizacji i sposobu montażu,
    •   konstrukcja więźby dachowej: czy została wykonana zgodnie z projektem, jaki jest stan jej elementów.

Testy funkcjonalne:
    •   sprawdzenie wyposażenia: uruchomienie wszystkich urządzeń, które są częścią wyposażenia mieszkania (np. piec, okap),
    •   system wentylacyjny: sprawdzenie czy wentylacja działa poprawnie,
    •   sprawdzenie ciśnienia wody: otworzenie wszystkich kranów, aby sprawdzić ciśnienie i gorącą wodę,
    •   ogrzewanie: włączenie ogrzewania, aby upewnić się, że wszystkie grzejniki są ciepłe i nie ma przecieków.

Szczegółowa inspekcja zewnętrzna:
    •   sprawdzenie elewacji - uszkodzenia, rysy, uszczelnienia, odparzenia, przebarwienia, zacieki, zabrudzenia, estetyka,
    •   obróbki blacharskie - rysy, uszczelnienia, spadki, korozja,
    •   sprawdzenie pokrycia dachowego - przede wszystkim jakość montażu.

Badanie kamera termowizyjną:
Jeżeli warunki atmosferyczne są sprzyjające takiemu badaniu tzn., jeżeli różnica temperatur pomiędzy wnętrzem mieszkania, domu a tym co mamy na zewnątrz wynosi minimum 15 stopni Celsjusza,
wykonujemy badanie kamera termowizyjną. Pozwala nam to dostrzec możliwe ukryte wady nieruchomości. Dotyczy do elewacji, okien oraz drzwi.
Natomiast pomijając powyższe jesteśmy w stanie zlokalizować nietypowe usterki np.: przegrzewające się przewody, usterki ogrzewania podłogowego itp.

Dokumentacja:
    •  zdjęcia: dokumentowanie wszystkich znalezionych usterek i niezgodności zdjęciami,
    •  lista usterek: sporządzenie listy wszystkich usterek i niezgodności do omówienia z deweloperem,
    •  protokół odbioru: tworzymy go na koniec wizyty w formie pisemnej i graficznej.

bottom of page