top of page

Jakie kosztorysy wykonujemy?

 

Kosztorysy ,które wykonujemy mogą być różne w zależności od etapu, przeznaczenia oraz zakresu prac. Oto one:

 

 • Kosztorys inwestorski – sporządzany przez inwestora w celu określenia przewidywanego kosztu realizacji inwestycji.

 • Kosztorys ofertowy – przygotowywany przez wykonawcę na etapie składania oferty przetargowej.

 • Kosztorys pośredni – służy do ustalenia cen jednostkowych w celu wyceny robót dodatkowych lub zamiennych.

 • Kosztorys przedmiarowy – oparty na przedmiarze robót, szczegółowo określa ilości i rodzaje prac wraz z kosztami.

 • Kosztorys nakładczy – sporządzany jest na podstawie norm nakładów rzeczowych i wyraża koszt pracy i materiałów potrzebnych do wykonania jednostki roboczej.

 • Kosztorys zamienny – stosowany, gdy występuje konieczność zamiany materiałów lub technologii w stosunku do pierwotnych założeń.

 • Kosztorys inwestycyjny – dokładniejsza wersja kosztorysu inwestorskiego, używana do wyznaczenia faktycznych kosztów realizacji projektu.

 • Kosztorys powykonawczy – tworzony po zakończeniu prac, zawiera rzeczywiste nakłady i koszty.

 • Kosztorys ślepy – sporządzany na bardzo wczesnym etapie planowania inwestycji, gdy brak jest dokładnych danych o projekcie.

 • Kosztorys szczegółowy – zawiera kompletne i szczegółowe obliczenia wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu budowlanego.

 

Te rodzaje kosztorysów stosuje się na różnych etapach procesu inwestycyjnego i w różnych celach, od wstępnej kalkulacji kosztów, poprzez proces przetargowy, aż po rozliczenie wykonanych prac.

Usługi realizujemy na terenie miejscowości: Warszawa, Legionowo, Serock, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Czosnów, Leoncin, Pomiechówek,

Płońsk :-)

Dlaczego powierzenie wykonania kosztorysu doświadczonemu inżynierowi jest korzystne?

Powierzenie wykonania kosztorysu doświadczonemu inżynierowi przynosi wiele korzyści:

 • Profesjonalizm i dokładność: Doświadczony inżynier zapewnia wysoką precyzję i uwzględnienie wszystkich niezbędnych aspektów projektu w kosztorysie.

 • Doświadczenie: Doświadczony inżynier posiada wiedzę z poprzednich projektów, która pozwala mu unikać powszechnych błędów i lepiej przewidywać potencjalne problemy.

 • Znajomość rynku: Wiedza na temat aktualnych cen materiałów i kosztów pracy pozwala na realistyczne oszacowanie kosztów.

 • Znajomość przepisów i norm: Inżynier jest na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz standardami branżowymi.

 • Optymalizacja kosztów: Doświadczenie i znajomość branży pozwalają na identyfikację obszarów, gdzie można oszczędzić bez obniżania jakości.

 • Redukcja ryzyka: Profesjonalny kosztorys minimalizuje ryzyko finansowe związane z niedoszacowaniem lub przeszacowaniem kosztów projektu.

 • Efektywność czasowa: Doświadczony inżynier może sporządzić kosztorys szybciej, co jest ważne przy ograniczonych ramach czasowych.

 • Wsparcie w negocjacjach: Dokładny kosztorys może służyć jako mocny argument w negocjacjach z kontrahentami, wykonawcami czy inwestorami.

 • Ułatwienie finansowania: Banki i inne instytucje finansowe często wymagają profesjonalnych kosztorysów do udzielenia kredytów na realizację inwestycji.

 • Zarządzanie projektem: Kosztorys jest kluczowym elementem w planowaniu i kontroli budżetu projektu budowlanego.

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększenia szans na pomyślne i kosztowo efektywne zrealizowanie projektu.

Co uzyskamy dzięki otrzymaniu poprawnie wykonanego kosztorysu?

Otrzymując poprawnie wykonany kosztorys, uzyskujemy szereg korzyści, które są kluczowe dla powodzenia projektu budowlanego:

 • Realistyczne oszacowanie budżetu: Znamy prawdopodobny koszt realizacji projektu, co pozwala na odpowiednie zaplanowanie finansów.

 • Podstawę do negocjacji: Kosztorys stanowi punkt wyjścia do rozmów cenowych z wykonawcami i dostawcami.

 • Optymalizacja wydatków: Możliwość identyfikacji i wyeliminowania niepotrzebnych kosztów oraz znalezienie tańszych alternatyw bez utraty jakości.

 • Planowanie płatności: Ułatwia zarządzanie przepływami pieniężnymi i harmonogramem płatności w trakcie trwania projektu.

 • Zapobieganie niespodziewanym wydatkom: Wczesne wykrycie potencjalnych problemów finansowych, które mogą opóźnić lub zakłócić przebieg prac.

 • Ramy referencyjne dla przetargów: Służy jako obiektywny dokument w procesie przetargowym, umożliwiając porównywanie ofert wykonawców.

 • Wsparcie w uzyskaniu finansowania: Banki często wymagają szczegółowego kosztorysu do rozpatrzenia wniosków o kredyt na budowę lub remont.

 • Zarządzanie ryzykiem: Zmniejszenie ryzyka finansowego poprzez dokładne określenie kosztów i zaplanowanie buforów na nieprzewidziane wydatki.

 • Dokumentacja dla inwestorów: Kosztorys może być wymagany przez inwestorów lub interesariuszy projektu w celu oceny jego rentowności.

 • Komunikacja z zespołem projektowym: Kosztorys ułatwia przekazywanie informacji o kosztach i zakresie prac pomiędzy różnymi członkami zespołu projektowego.

 • Podstawa do rozliczeń: Po zakończeniu projektu kosztorys służy jako dokument, od którego można odwołać się w przypadku sporów kontraktowych.

Poprawnie wykonany kosztorys jest więc nie tylko dokumentem finansowym, ale również narzędziem zarządzania projektem, które pomaga w utrzymaniu kontroli nad jego przebiegiem oraz w podejmowaniu świadomych decyzji.

Kosztorysowanie

Kosztorys_usługi.webp
bottom of page