top of page
 • Zdjęcie autoraTokarTech

Badanie kamerą termowizyjną mieszkania: Szczegółowy przewodnik

Wprowadzenie


Badanie kamerą termowizyjną to nowoczesna i skuteczna metoda oceny stanu technicznego mieszkań, szczególnie w kontekście izolacji termicznej i identyfikacji potencjalnych problemów. W blokach mieszkalnych, gdzie zarządzanie energią i utrzymanie odpowiedniej temperatury są kluczowe, termowizja pozwala na szybkie wykrycie miejsc, które mogą prowadzić do strat ciepła i wyższych kosztów ogrzewania.Zasada działania


Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekty, przekształcając je na obraz termiczny (termogram). Termogramy przedstawiają rozkład temperatur na powierzchniach, co pozwala na wizualizację miejsc, gdzie mogą występować problemy z izolacją termiczną, nieszczelności, mostki cieplne lub wilgoć.


Proces badania


 1. Przygotowanie:

 • Wybór odpowiedniego momentu: Najlepsze wyniki uzyskuje się w chłodne dni, gdy różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem jest największa.

 • Kalibracja kamery: Przed przystąpieniem do badania, kamera musi być skalibrowana zgodnie z instrukcjami producenta.

 • Przygotowanie mieszkania: Zaleca się zamknięcie wszystkich okien i drzwi oraz ustawienie stałej temperatury wewnątrz mieszkania na kilka godzin przed badaniem.

 1. Wykonanie pomiaru:

 • Badanie zewnętrzne: Rozpoczyna się od analizy ścian zewnętrznych budynku, co pozwala na wykrycie mostków cieplnych i miejsc, gdzie ciepło ucieka na zewnątrz.

 • Badanie wewnętrzne: Następnie przechodzi się do wnętrza mieszkania. Kamera termowizyjna jest używana do skanowania ścian, sufitów, podłóg, okien i drzwi. Szuka się anomalii termicznych, które mogą wskazywać na nieszczelności, słabą izolację lub obecność wilgoci.

 1. Analiza danych:

 • Interpretacja termogramów: Obrazy termiczne są analizowane w celu identyfikacji miejsc o nieprawidłowej temperaturze. Różnice w kolorach na termogramie wskazują na różnice w temperaturze, które mogą być spowodowane mostkami cieplnymi, nieszczelnościami lub wilgocią.

 • Raport: Wyniki badania są dokumentowane w formie raportu, który zawiera termogramy oraz opis zidentyfikowanych problemów. W raporcie powinny znaleźć się również rekomendacje dotyczące naprawy lub poprawy izolacji.Zastosowania


 1. Identyfikacja mostków cieplnych: Mostki cieplne to miejsca, przez które ciepło ucieka z mieszkania. Mogą one występować na stykach ścian, przy oknach, drzwiach oraz w miejscach, gdzie izolacja jest niewystarczająca.

 2. Wykrywanie nieszczelności: Nieszczelności w oknach, drzwiach lub innych miejscach mogą prowadzić do znacznych strat ciepła. Termografia pozwala na ich szybkie zlokalizowanie i naprawienie.

 3. Ocena stanu izolacji: Kamera termowizyjna umożliwia ocenę jakości izolacji termicznej ścian, podłóg i sufitów. Pozwala to na zidentyfikowanie miejsc, gdzie izolacja może być niedostateczna.

 4. Wykrywanie wilgoci: Wilgoć w ścianach lub sufitach może prowadzić do poważnych problemów, takich jak pleśń. Termografia pomaga w wykrywaniu wilgotnych miejsc, które mogą nie być widoczne gołym okiem.


Zalety i ograniczenia


Zalety:


 • Nieinwazyjność: Badanie nie wymaga uszkodzenia struktury budynku.

 • Szybkość: Wyniki są dostępne natychmiast po przeprowadzeniu badania.

 • Dokładność: Precyzyjne wykrywanie miejsc problematycznych.


Ograniczenia:


 • Koszt: Profesjonalne kamery termowizyjne oraz usługi specjalistów mogą być kosztowne.

 • Wpływ warunków zewnętrznych: Warunki atmosferyczne mogą wpływać na dokładność pomiarów.

 • Potrzeba specjalistycznej wiedzy: Prawidłowa interpretacja termogramów wymaga doświadczenia i wiedzy.


Podsumowanie


Badanie kamerą termowizyjną to niezastąpione narzędzie w diagnostyce stanu technicznego mieszkań w blokach. Umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie problemów związanych z izolacją termiczną, nieszczelnościami oraz wilgocią, co przekłada się na lepszą efektywność energetyczną i komfort mieszkańców. Choć wymaga to pewnych nakładów finansowych i specjalistycznej wiedzy, korzyści z przeprowadzenia takiego badania mogą znacznie przewyższać koszty, szczególnie w długoterminowej perspektywie oszczędności energii i poprawy jakości życia.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page