top of page
  • Zdjęcie autoraTokarTech

Czy deweloper ma prawo wliczać powierzchnię użytkową pod ściankami działowymi?

Zakup mieszkania od dewelopera wiąże się z wieloma formalnościami i szczegółami, które mogą wpłynąć na ostateczną decyzję. Jednym z takich szczegółów jest powierzchnia użytkowa mieszkania. W praktyce, pytanie, czy deweloper ma prawo wliczać powierzchnię użytkową pod ściankami działowymi, budzi wiele wątpliwości. W tym artykule wyjaśnimy, jakie są przepisy prawne dotyczące tej kwestii oraz co to oznacza dla przyszłych nabywców mieszkań.Definicja powierzchni użytkowej


Zgodnie z polskim prawem, definicja powierzchni użytkowej mieszkania jest określona w kilku aktach prawnych. Najważniejsze z nich to:


  • Ustawa o własności lokali: Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego obejmuje powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania.

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: W projekcie budowlanym powierzchnia użytkowa lokalu jest definiowana jako powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obrysie wewnętrznym ścian konstrukcyjnych lokalu, z wyłączeniem powierzchni zajmowanej przez ścianki działowe.


Powierzchnia pod ściankami działowymi


W praktyce deweloperzy mogą stosować różne metody obliczania powierzchni użytkowej mieszkań, co może prowadzić do niejasności i sporów. Powierzchnia pod ściankami działowymi to obszar zajmowany przez wewnętrzne ściany oddzielające pomieszczenia w mieszkaniu. Wliczanie tej powierzchni do powierzchni użytkowej może wpływać na końcową cenę mieszkania, ponieważ cena jest często określana na podstawie powierzchni użytkowej.Przepisy prawne i praktyka rynkowa


Polskie prawo budowlane nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy powierzchnia pod ściankami działowymi powinna być wliczana do powierzchni użytkowej. W praktyce rynkowej stosuje się jednak kilka zasad:


  • Standardy deweloperskie: W wielu przypadkach deweloperzy wliczają powierzchnię pod ściankami działowymi do powierzchni użytkowej mieszkania. Jest to zgodne z normami budowlanymi stosowanymi w Polsce, które pozwalają na takie obliczenia.

  • Normy techniczne: Zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie obejmuje powierzchni pod ściankami działowymi. Jednakże deweloperzy mogą stosować własne standardy, co powinno być jasno określone w umowie deweloperskiej.

  • Umowa deweloperska: Kluczowym dokumentem regulującym kwestie powierzchni użytkowej jest umowa deweloperska. Powinna ona zawierać dokładne informacje na temat sposobu obliczania powierzchni mieszkania, w tym, czy powierzchnia pod ściankami działowymi jest wliczana do powierzchni użytkowej.


Co to oznacza dla kupującego?


Kupując mieszkanie od dewelopera, warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy deweloperskiej oraz zwrócić uwagę na sposób obliczania powierzchni użytkowej. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w uniknięciu nieporozumień:


  1. Dokładne czytanie umowy: Przed podpisaniem umowy deweloperskiej dokładnie przeczytaj jej treść, zwracając szczególną uwagę na definicję powierzchni użytkowej i sposób jej obliczania.

  2. Konsultacja z prawnikiem: Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości, aby upewnić się, że umowa jest zgodna z przepisami prawa i chroni Twoje interesy.

  3. Zapytanie dewelopera: Jeśli masz wątpliwości co do obliczeń powierzchni użytkowej, zapytaj dewelopera o wyjaśnienie i przedstawienie szczegółowych informacji na ten temat.

  4. Porównanie ofert: Przed podjęciem decyzji warto porównać oferty różnych deweloperów i zwrócić uwagę na różnice w sposobie obliczania powierzchni użytkowej.

Podsumowanie


Pytanie, czy deweloper ma prawo wliczać powierzchnię użytkową pod ściankami działowymi, nie ma jednoznacznej odpowiedzi w polskim prawie budowlanym. Praktyka rynkowa pokazuje, że deweloperzy mogą stosować różne metody obliczania powierzchni użytkowej, co powinno być jasno określone w umowie deweloperskiej. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z umową, konsultacja z prawnikiem oraz zadawanie pytań deweloperowi, aby uniknąć nieporozumień i upewnić się, że zakupione mieszkanie spełnia wszystkie oczekiwania.


5 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page