top of page
 • Zdjęcie autoraTokarTech

Dlaczego warto wyceniać koszt usunięcia usterek na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) a nie w arkuszu kalkulacyjnym?

Zaktualizowano: 24 cze

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, a proces odbioru technicznego jest kluczowym etapem, który może ujawnić różne usterki i niedociągnięcia. W sytuacji, gdy deweloper odmawia usunięcia stwierdzonych usterek, konieczne jest oszacowanie kosztów ich naprawy. Istnieje kilka metod wyceny, jednak najbardziej profesjonalnym i wiarygodnym podejściem jest sporządzenie kosztorysu na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) zamiast korzystania z prostych arkuszy kalkulacyjnych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe powody, dlaczego warto wyceniać koszty usunięcia usterek za pomocą KNR.1. Precyzyjność i dokładność wyceny


Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) to zestawy norm, które zawierają szczegółowe opisy prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z określeniem normatywnych nakładów pracy, materiałów oraz sprzętu. Dzięki temu wycena oparta na KNR jest:


 • Precyzyjna: KNR zapewnia szczegółowe dane, co pozwala na dokładne określenie ilości materiałów oraz robocizny potrzebnej do wykonania poszczególnych prac.

 • Wiarygodna: Normy zawarte w KNR są uznane i stosowane przez profesjonalistów w branży budowlanej, co zwiększa wiarygodność kosztorysu.


2. Ujednolicenie standardów wyceny


Korzystanie z KNR zapewnia jednolite standardy wyceny, co jest szczególnie istotne w przypadku sporów z deweloperem. Wycenę opartą na KNR łatwiej jest obronić przed sądem lub arbitrem, ponieważ:


 • Standaryzacja: KNR jest powszechnie akceptowanym standardem w branży budowlanej, co ułatwia uzyskanie akceptacji dla wyceny.

 • Przejrzystość: Kosztorys sporządzony na podstawie KNR jest bardziej przejrzysty i zrozumiały zarówno dla dewelopera, jak i dla potencjalnych biegłych sądowych.3. Kompleksowość i szczegółowość


KNR zawiera szczegółowe opisy wszystkich prac, co pozwala na uwzględnienie wszystkich czynności niezbędnych do usunięcia usterek. W arkuszu kalkulacyjnym łatwo przeoczyć niektóre elementy, co może prowadzić do:


 • Niepełnej wyceny: Arkusz kalkulacyjny może nie uwzględniać wszystkich kosztów, takich jak dodatkowe materiały, narzędzia czy koszty transportu.

 • Błędów i niedoszacowań: Brak szczegółowych normatywów może prowadzić do błędów i niedoszacowań kosztów, co w efekcie może obciążyć właściciela mieszkania dodatkowymi wydatkami.


4. Profesjonalizm i rzetelność


Sporządzenie kosztorysu na podstawie KNR wymaga wiedzy i doświadczenia, co podnosi profesjonalizm całego procesu. Wycena wykonana przez specjalistę:


 • Podnosi wiarygodność roszczeń: Profesjonalny kosztorys oparty na KNR jest bardziej wiarygodny w oczach dewelopera oraz sądu.

 • Zapewnia rzetelność: Specjalista korzystający z KNR ma większe szanse na sporządzenie rzetelnej i obiektywnej wyceny.5. Ochrona interesów właściciela mieszkania


Dzięki szczegółowej i precyzyjnej wycenie na podstawie KNR właściciel mieszkania ma solidne podstawy do negocjacji z deweloperem lub do wystąpienia na drogę sądową. Kosztorys KNR:


 • Wzmacnia pozycję negocjacyjną: Profesjonalna wycena pozwala na skuteczniejsze negocjacje w sprawie usunięcia usterek lub rekompensaty finansowej.

 • Ułatwia dochodzenie roszczeń: W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń sądowych, kosztorys KNR stanowi mocny dowód w sprawie.


Podsumowanie


Wycena kosztów usunięcia usterek na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) jest zdecydowanie bardziej profesjonalna, precyzyjna i wiarygodna niż korzystanie z prostych arkuszy kalkulacyjnych. KNR zapewnia jednolite standardy wyceny, kompleksowość i szczegółowość, co jest kluczowe w przypadku sporów z deweloperem. Profesjonalny kosztorys oparty na KNR wzmacnia pozycję negocjacyjną właściciela mieszkania oraz ułatwia dochodzenie roszczeń. Dlatego warto inwestować w rzetelną wycenę opartą na KNR, aby skutecznie chronić swoje interesy i unikać dodatkowych kosztów.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page