top of page
  • Zdjęcie autoraTokarTech

Kosztorysowanie - cennik usług kosztorysowych - od czego zależy cena wykonania kosztorysu?

Kosztorys jest nieodłącznym elementem każdego projektu budowlanego. Pozwala on na precyzyjne określenie kosztów związanych z realizacją inwestycji, co jest kluczowe dla planowania budżetu. Cena wykonania kosztorysu może się jednak znacznie różnić w zależności od wielu czynników. Poniżej omówimy najważniejsze z nich.Rodzaj i skomplikowanie projektu


Pierwszym i najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę kosztorysu jest rodzaj oraz skomplikowanie projektu. Kosztorys dla małego, jednorodzinnego domu będzie znacznie tańszy niż dla dużego kompleksu mieszkalnego lub komercyjnego. Projekty bardziej skomplikowane, wymagające szczegółowych analiz i większej liczby pozycji kosztorysowych, generują wyższe koszty.


Zakres prac


Zakres prac obejmowany przez kosztorys również ma duży wpływ na jego cenę. Kosztorysy mogą obejmować różne etapy realizacji inwestycji: od robót ziemnych, przez konstrukcję, instalacje, aż po wykończenie. Im większy zakres prac, tym wyższa cena kosztorysu.


Dokumentacja projektowa


Dostępność i szczegółowość dokumentacji projektowej to kolejny kluczowy czynnik. Pełna i dokładna dokumentacja ułatwia pracę kosztorysantowi, co może obniżyć koszty. Brak szczegółowych planów i rysunków może natomiast prowadzić do konieczności wykonania dodatkowych obliczeń i analiz, co podnosi cenę kosztorysu.


Termin wykonania


Czas, w jakim kosztorys ma zostać wykonany, może również wpłynąć na jego cenę. Kosztorysy wykonywane w trybie pilnym, wymagające szybkiej realizacji, są zazwyczaj droższe. Warto więc planować zamówienie kosztorysu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ekspresową realizacją.


Region i lokalizacja inwestycji


Cena kosztorysu może się różnić w zależności od regionu, w którym znajduje się inwestycja. W dużych miastach ceny usług kosztorysowych mogą być wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Dodatkowo, specyfika lokalnych rynków budowlanych może wpływać na cenę materiałów i robocizny, co z kolei przekłada się na koszt wykonania kosztorysu.


Dodatkowe usługi


Często firmy kosztorysowe oferują dodatkowe usługi, takie jak doradztwo techniczne, nadzór nad realizacją projektu czy wsparcie przy negocjacjach z wykonawcami. Skorzystanie z tych usług może zwiększyć całkowity koszt, ale jednocześnie zapewnić większą pewność co do rzetelności kosztorysu i przebiegu inwestycji.


CENNIK USŁUG KOSZTORYSOWYCH

Rodzaj opracowania

Cena netto

Kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru lub obmiaru robót, dostarczonego w formie elektronicznej jako plik w formacie uniwersalnym *.ath.

2,50 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Kosztorys oparty na przedmiarze lub obmiarze prac dostarczonym w innej formie, z wyszczególnieniem podstaw wyceny.

4,00 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Kosztorys oparty na przedmiarze lub obmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego, bez określonych podstaw wyceny, które zostaną dobrane.

5,00 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Przedmiar sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej.

8,00 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Obmiar na podstawie oględzin wykonanych na obiekcie.

9,00 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Kosztorys inwestorski z przedmiarem do przetargu publicznego, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej.

9,00 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie obmiarów wykonanych na obiekcie.

10,00 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Zaktualizowanie wcześniej sporządzonego kosztorysu, polegające na przeliczeniu według nowych stawek i cen materiałów.

1,00 zł/pozycja (min. 500 zł/kosztorys)

Kosztorysy na budowę domu jednorodzinnego - na podstawie przesłanej dokumentacji projektowej.

1000,00 zł / kosztorys-(SSO)

1400,00 zł / kosztorys-(SSZ) 2000,00 zł / kosztorys-(SD)

Kosztorys prac remontowych dla pojedynczego lokalu - na podstawie przesłanej dokumentacji projektowej w zakresie branż architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

800,00 zł / kosztorys-(LM) 1600,00 zł / kosztorys-(LU)


SSO - stan surowy otwarty

SSZ - stan surowy zamknięty

SD - stan deweloperski

LM- lokal mieszkalny

LU - lokal usługowy

22 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page