top of page
 • Zdjęcie autoraTokarTech

Co zrobić, jeżeli deweloper zwleka z przekazaniem mieszkania nabywcy?

Zakup mieszkania od dewelopera to zazwyczaj jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Wiąże się z dużymi nadziejami, ale czasem również z problemami, takimi jak opóźnienia w przekazaniu lokalu. Co zrobić, gdy deweloper zwleka z przekazaniem mieszkania? Oto szczegółowy poradnik, który pomoże Ci zrozumieć, jakie kroki podjąć w takiej sytuacji.



1. Sprawdź umowę deweloperską


Pierwszym krokiem jest dokładne przeanalizowanie umowy deweloperskiej. Zwróć uwagę na:


 • Termin przekazania mieszkania: Sprawdź, jaki dokładnie termin przekazania mieszkania został określony w umowie.

 • Warunki odstąpienia od umowy: Upewnij się, jakie warunki muszą być spełnione, abyś mógł odstąpić od umowy.

 • Kary umowne za opóźnienia: Zobacz, czy w umowie zostały określone kary umowne za opóźnienia w przekazaniu mieszkania.


2. Skontaktuj się z deweloperem


Jeśli deweloper zwleka z przekazaniem mieszkania, skontaktuj się z nim bezpośrednio. Możesz to zrobić:


 • Telefonicznie: Zapytaj o przyczyny opóźnienia i oczekiwany nowy termin przekazania mieszkania.

 • Mailowo: Wyślij oficjalne zapytanie, które będzie dowodem Twoich działań w przypadku dalszych problemów.

 • Listownie: List polecony z potwierdzeniem odbioru może być dowodem w ewentualnych sprawach sądowych.


3. Wezwij dewelopera do wykonania umowy


Jeżeli kontakt z deweloperem nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wyślij oficjalne wezwanie do wykonania umowy. W wezwaniu tym powinny znaleźć się:


 • Opis problemu: Przedstaw, na czym polega opóźnienie.

 • Termin wykonania umowy: Wyznacz nowy, realistyczny termin przekazania mieszkania.

 • Ostrzeżenie o konsekwencjach: Poinformuj dewelopera o możliwości naliczania kar umownych lub odstąpienia od umowy w przypadku dalszego opóźnienia.


4. Nalicz kary umowne


Jeżeli w umowie deweloperskiej przewidziane są kary umowne za opóźnienie w przekazaniu mieszkania, nalicz je zgodnie z zapisami umowy. Wyślij deweloperowi oficjalne pismo z informacją o wysokości naliczonych kar i terminie ich zapłaty.



5. Skorzystaj z pomocy prawnej


Jeżeli działania podejmowane samodzielnie nie przynoszą efektów, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Prawnik pomoże Ci:


 • Ocenić sytuację: Zrozumieć, jakie masz prawa i jakie działania możesz podjąć.

 • Sporządzić dokumenty: Przygotować oficjalne pisma i wezwania do dewelopera.

 • Reprezentować Cię: W ewentualnych negocjacjach lub postępowaniu sądowym.


6. Rozważ odstąpienie od umowy


Jeżeli opóźnienia są znaczne, a deweloper nie wykazuje chęci rozwiązania problemu, możesz rozważyć odstąpienie od umowy. Przed podjęciem tej decyzji skonsultuj się z prawnikiem, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie warunki odstąpienia określone w umowie. Pamiętaj, że odstąpienie od umowy wiąże się z koniecznością zwrotu wpłaconych środków przez dewelopera.


7. Skieruj sprawę do sądu


Jeżeli wszystkie powyższe kroki zawiodą, możesz skierować sprawę do sądu. W postępowaniu sądowym będziesz mógł domagać się:


 • Wykonania umowy: Nakazania deweloperowi przekazania mieszkania w określonym terminie.

 • Odszkodowania: Zwrotu poniesionych kosztów i odszkodowania za opóźnienie.



8. Skontaktuj się z organizacją konsumencką


Warto również skontaktować się z organizacjami konsumenckimi, takimi jak Federacja Konsumentów czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Organizacje te mogą udzielić Ci dodatkowych porad i wsparcia w dochodzeniu swoich praw.


Podsumowanie


Opóźnienia w przekazaniu mieszkania przez dewelopera mogą być frustrujące, ale istnieje wiele kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem. Ważne jest, aby działać zgodnie z zapisami umowy deweloperskiej, komunikować się z deweloperem i, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy prawnej. Pamiętaj, że Twoje prawa są chronione i masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń zarówno na drodze negocjacji, jak i postępowania sądowego.

6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page